Ładowanie

Zmiany w ISMR

Zmiany w ISMR

15 czerwca 2015 zatwierdzone zostały przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany, które zostały uchwalone podczas walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 9 maja 2015 roku.

Uchwalony został nowy Statut Stowarzyszenia oraz wybrane zostały nowe władze:

Zarząd Stowarzyszenia
PREZES – Maciej Myśliński
SEKRETARZ – Mikołaj Kozłowski
SKARBNIK – Wojciech Kica
CZŁONEK ZARZĄDU – Robert Lipiec
CZŁONEK ZARZĄDU – Adam Spiliszewski

Komisja Rewizyjna
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI – Kamil Kowalik
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI – Bogusław Ensminger
SEKRETARZ KOMISJI – Artur Domański

Share this content: