Ładowanie

Memoriał Piotra Stempowskiego

Piotr Stempowski był jednym z członków założycieli ISMR, do czasu kiedy mu zdrowie na to pozwalało piastował funkcje w zarządzie, a od maja 2015 był członkiem honorowym ISMR. Znany był z dużej staranności w budowie modeli kartonowych, za co ceniony był w środowisku modelarskim, w ostatnich latach swojego życia poświęcił się budowie dużych modeli okrętów. 
 
W memoriale Piotra Stempowskiego startować mogą modele okrętów o długości co najmniej 100 cm („Od metra w górę”). Warunkiem udziału w Memoriale zaznaczenie odpowiedniej rubryki w karcie zgłoszeniowej. Ocenę spełnienia warunku „Od metra w górę” oraz przyznanie Memoriału dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM. W uzasadnionym przypadku komisja może podjąć decyzję o przyznaniu Memoriału dla modelu nie spełniającego warunku „Od metra w górę”.