Ładowanie

Konkurs Punktowy

III. Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych

 1. Konkurs zostanie rozegrany w następujących klasach, bez podziału na kategorie wiekowe:
 • MKS-01 Kartonowe Samoloty i Śmigłowce
 • MKP-01 Kartonowe Pojazdy
 • MPS-01 Plastikowe Samoloty 1:72
 • MPS-02 Plastikowe Samoloty 1:48 i większe
 • MPS-03 Plastikowe Śmigłowce wszystkie skale
 • MPP-01 Plastikowe Pojazdy 1:48 i mniejsze
 • MPP-02 Plastikowe Pojazdy 1:35 i większe

   2. Zasady uczestnictwa

Konkurs ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z zagranicy.
Do Konkursu będą przyjmowane modele wykonane samodzielnie w kategoriach kartonowych i plastikowych.
Jeden modelarz może zgłosić maksymalnie dwa modele.

Bazowym materiałem do wykonania modeli w klasach kartonowych jest karton i jego pochodne, a w klasach plastikowych plastik i jego pochodne. Poza materiałem podstawowym dopuszcza się wykorzystanie innych dowolnych materiałów jak np.: polistyren, metal, drewno, żywica. Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg której model został wykonany.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu nie mogą być zgłoszone do oceny.

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny do konkursu zostanie przyjętych pierwsze 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.
 

   3. Ocena modeli

Oceny modeli dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM.

Modele ocenione zostaną na podstawie punktów przyznanych wg poniższych zasad.

Nagrodzone zostaną modele za 1, 2 i 3 miejsce wynikające z ilości punktów, bez względu na osobę wykonawcy.

Obecność zawodnika podczas oceny nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia główny i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli kartonowych.

 • Stopień skomplikowania modelu – do 15 pkt.
 • Poprawność geometrii modelu – do 20 pkt.
 • Spasowanie elementów – do 10 pkt.
 • Jakość ukształtowania powierzchni – do 10 pkt.
 • Retusz krawędzi:*
 • dobór koloru – do 5 pkt.
 • kompletność retuszu – do 5 pkt.
 • Czystość wykonania* – do 10 pkt.
 • Elementy niekartonowe przewidziane przez instrukcję budowy modelu:
 • – jakość wykonania – do 8 pkt.
 • – malowanie – do 7 pkt.
 • Elementy dodatkowe, nieprzewidziane przez instrukcje budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji – do 10 pkt.

*W przypadku modeli malowanych w całości lub budowanych od podstaw:

 • Jakość powierzchni malarskich – do 10 pkt.
 • Ślady eksploatacji – do 10 pkt.

 Dokumentacja modelu kartonowego powinna zawierać:

Instrukcję budowy (obowiązkowo w przypadku wycinaki oryginalnej)

Plany modelarskie lub samodzielnie wykreślone plany (obowiązkowo w przypadku modelu budowanego od podstaw)

Dokumentację poszczególnych etapów budowy (w miarę możliwości)

Wykaz użytych dodatkowych elementów np. części wycinane laserowo, wydruki 3D, odlewy, elementy toczone itp.

W przypadku modeli malowanych tablice barwne lub fotografie które dokumentujące malowanie modelu.

Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór

Dokumentacja powinna zostać załączona w wersji papierowej.

Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli plastikowych.

   Jakość wykonania modelu

 • Stopień trudności wykonania – do 5 pkt.
 • Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów – do 5 pkt.
 • Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw – do 12 pkt. (stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.)
 • Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych – do 7 pkt.
 • Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych – do 10 pkt. (czystość oszklenia, wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.)
 • Silnik i zespoły napędowe – do 12 pkt.(waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.)
 • Wykonanie zespołu podwozia – do 8 pkt.(zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.)
 • Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie – do 10 pkt.(karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.)

   Malowanie i kalkomanie

 • Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu – do 17 pkt.
 • Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii – do 4 pkt.

​​   Ślady eksploatacji

 • Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji – do 10 pkt. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:
Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentujące malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy fototrawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.
W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron. 
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek. 
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.

Dokumentacja powinna zostać załączona w wersji papierowej.