Ładowanie

Festiwal Modeli Plastikowych

Klasy Modeli Festiwalu Plastikowych

Młodzik
PPM-01 Pojazdy gąsienicowe
PPM-02 Pojazdy kołowe
PLM-01 Samoloty
PLM-02 Śmigłowce
PMM Okręty i Statki
PFM Figurki
PWPcPM Wszystko pozostałe co przywieziecie

Junior
PCJ-01 Pojazdy Cywilne Ciężarowe
PCJ-02 Pojazdy Cywilne Osobowe
PCJ-03 Motocykle
PPJ-01 Pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
PPJ-02 Pojazdy gąsienicowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPJ-03 Pojazdy kołowe 1:72
PPJ-04 Pojazdy kołowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPJ-05 Artyleria samobieżna
PPJ-06 Artyleria bez własnego napędu
PPJ-07 Pojazdy szynowe

PLJ-01 Samoloty i śmigłowce w skali 1:144
PLJ-02 Samoloty z napędem śmigłowym 1:72 i mniejsze
PLJ-03 Samoloty z napędem śmigłowym 1:48 i większe
PLJ-04 Samoloty z napędem odrzutowym 1:72 i mniejsze
PLJ-05 Samoloty z napędem odrzutowym 1:48 i większe
PLJ-06 Śmigłowce
PLJ-07 Samoloty cywilne
PLJ-08 Pojazdy kosmiczne i sf

PMJ-01 Statki i okręty
PMJ-02 Żaglowce
PMJ-03 Okręty podwodne

PFJ-01 Figurki fantasy
PFJ-02 Popiersia

PDJ Dioramy

PKJ Kolekcje (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)

PWPcPJ Wszystko pozostałe co przywieziecie

Senior
PCS-01 Pojazdy cywilne ciężarowe
PCS-02 Pojazdy cywilne osobowe
PCS-03 Pojazdy Specjalne (straż, policja, pogotowie, techniczne/holowniki)
PCS-04 Motocykle
PCS-05 Pojazdy cywilne rajdowe
PCS-06 Pojazdy cywilne torowe
PPS-01 Pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze
PPS-02 Pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
PPS-03 Pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-04 Pojazdy kołowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-05 Artyleria samobieżna (w tym rakietowa)
PPS-06 Artyleria bez własnego napędu 1:72 i mniejsze
PPS-07 Artyleria bez własnego napędu1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-08 Pojazdy szynowe

PLS-01 Samoloty i śmigłowce w skali 1:144
PLS-02 Samoloty do roku 1930 skala 1:72
PLS-03 Samoloty do roku 1930 skala 1: 48 i większe.
PLS-04 Samoloty z napędem śmigłowym 1:72 i mniejsze
PLS-05 Samoloty z napędem odrzutowym 1:72 i mniejsze
PLS-06 Śmigłowce 1:72 i mniejsze
PLS-07 Śmigłowce 1:48 i większe
PLS-08 Samoloty z napędem śmigłowym 1:48
PLS-09 Samoloty z napędem odrzutowym 1:48
PLS-10 Samoloty 1:32 i większe (w tym 1:35)
PLS-11 Szybowce, samoloty sportowe i turystyczne wszystkie skale
PLS-12 Samoloty pasażerskie wszystkie skale
PLS-13 Pojazdy kosmiczne i sf

PMS-01 Statki i okręty 1:700 i mniejsze
PMS-02 Statki i okręty 1:400 i większe
PMS-03 Żaglowce
PMS-04 Okręty podwodne

PFS-01 Figurki piesze 89 mm (1:21) i mniejsze
PFS-02 Figurki piesze powyżej 89 mm (1:20)
PFS-03 Figurki konne 54 mm (1:32) i mniejsze
PFS-04 Figurki konne powyżej 54 mm (1:33)
PFS-05 Figurki fantasy
PFS-06 Popiersia

PDS-01 Dioramy lotnicze
PDS-02 Dioramy lądowe
PDS-03 Dioramy morskie

PKS-01 Kolekcje lądowe (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-02 Kolekcje lotnicze (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-03 Kolekcje morskie (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-04 Kolekcje pojazdów cywilnych (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)

PWPcPS Wszystko pozostałe co przywieziecie

3. Zasady uczestnictwa
Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z zagranicy.
Do Festiwalu będą przyjmowane modele wykonane samodzielnie w kategoriach kartonowych i plastikowych.
Jeden modelarz może zgłosić dowolną ilość modeli, ale wyróżniony może być tylko jeden, najlepszy model danego modelarza w klasie.

Członkowie ISMR nie mogą zgłaszać modeli do oceny festiwalowej, ale mogą swoje modele zgłosić jako modele wystawowe.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być zgłoszone do oceny. Bardzo prosimy zgłaszać je jako modele wystawowe.

4. Ocena modeli
Oceny modeli dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM.

Klasa zostanie rozegrana bez względu na ilość zgłoszonych modeli. Komisja ocenia modele zgłoszone do festiwalu na zasadzie „podoba się, nie podoba” biorąc pod uwagę:

a. Precyzję wykonania
b. Jakość malowania w tym retuszu w wypadku modeli kartonowych wykonanych w standardzie
c. Nakład włożonej pracy
d. Ogólna lekkość wykonania modelu (ogólne wrażenie, symetria) ;

Komisje sędziowskie przyznają trzy równorzędne wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach ilość wyróżnień może zostać zmieniona za zgodą sędziego głównego.