Ładowanie

16. Inowrocławski Konkurs Modelarski

Regulationes [EN]

  1. Regulamin Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego
  • Inowrocław 22-23.06.2024

I. Cel i Miejsce 16. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego
1. Cele i zadania 16. IKM
popularyzacja modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarskimi w Polsce i za granicą,
prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Inowrocław,
promocja regionu i miasta Inowrocław
2. Termin i miejsce 16. IKM
22-23.06.2024
Hala Widowiskowo-Sportowa w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4
3. Organizatorzy
Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
Sklep Modelarski 24Hobby
4. Patronat
Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
5. W ramach 16. IKM przeprowadzone zostaną:
Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych (zwany dalej Festiwalem)
Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych (zwany dalej Konkursem)
Memoriał Piotra Stempowskiego.
6. W ramach 16. IKM zostanie przeprowadzona KATEGORIA SPECJALNA – „ROK 1916 – pierwsze bojowe użycie czołgów”
Czołgi oraz kołowe pojazdy opancerzone I Wojny Światowej oraz te powstałe i używane do 1930 roku.

II. Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych
Festiwal zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych i klasach :
Młodzik – Startują modelarze urodzeni po 2011 roku
Junior – Startują modelarze urodzeni w latach 2006 – 2011
Senior – Startują modelarze urodzeni przed 2006 rokiem

2. Klasy Modeli Festiwalu
​ Karton

Młodzik
KBM Budowle i dioramy
KPM Pojazdy
KLM Lotnictwo
KMM Okręty
KFM Figurki (w tym zwierzęta)
KWPcPM Wszystko pozostałe co przywieziecie

Junior
KBJ Budowle i dioramy
KPJ-01 Pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe
KPJ-02 Pojazdy kołowe
KPJ-03 Pojazdy szynowe
KLJ-01 Samoloty tłokowe
KLJ-02 Samoloty odrzutowe
KLJ-03 Szybowce i rakiety
KLJ-04 Śmigłowce
KMJ-01 Statki i okręty
KMJ-02 Statki i okręty do linii wodnej
KFJ-01Pojazdy fantasy i s-f,
KFJ-02 Figurki
KWPcPJ Wszystko pozostałe co przywieziecie

Senior
KBS-01 Budowle sakralne
KBS-02 Budowle inne
KPS-01 Pojazdy gąsienicowe
KPS-02 Pojazdy kołowe cywilne (również ratownicze, budowlane itp)
KPS-03 Pojazdy kołowe wojskowe
KPS-04 Pojazdy szynowe z napędem
KPS-05 Pojazdy szynowe bez napędu
KPS-06 Artyleria bez własnego napędu
KLS-01 Samoloty wielopłatowe
KLS-02 Samoloty tłokowe jednosilnikowe
KLS-03 Samoloty tłokowe wielosilnikowe
KLS-04 Samoloty odrzutowe
KLS-05 Szybowce
KLS-06 Śmigłowce
KLS-07 Rakiety
KMS-01 Statki
KMS -02 Okręty
KMS-03 Okręty podwodne
KMS-04 Żaglowce
KMS-05 Statki i okręty do linii wodnej
KFS-01 Figurki
KFS-02 Pojazdy fantasy i s-f,
KDS Dioramy
KWPcPS Wszystko pozostałe co przywieziecie

Plastik

Młodzik
PPM-01 Pojazdy gąsienicowe
PPM-02 Pojazdy kołowe
PLM-01 Samoloty
PLM-02 Śmigłowce
PMM Okręty i Statki
PFM Figurki
PWPcPM Wszystko pozostałe co przywieziecie

Junior
PCJ-01 Pojazdy Cywilne Ciężarowe
PCJ-02 Pojazdy Cywilne Osobowe
PCJ-03 Motocykle
PPJ-01 Pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
PPJ-02 Pojazdy gąsienicowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPJ-03 Pojazdy kołowe 1:72
PPJ-04 Pojazdy kołowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPJ-05 Artyleria samobieżna
PPJ-06 Artyleria bez własnego napędu
PPJ-07 Pojazdy szynowe
PLJ-01 Samoloty i śmigłowce w skali 1:144
PLJ-02 Samoloty z napędem śmigłowym 1:72 i mniejsze
PLJ-03 Samoloty z napędem śmigłowym 1:48 i większe
PLJ-04 Samoloty z napędem odrzutowym 1:72 i mniejsze
PLJ-05 Samoloty z napędem odrzutowym 1:48 i większe
PLJ-06 Śmigłowce
PLJ-07 Samoloty cywilne
PLJ-08 Pojazdy kosmiczne i sf
PMJ-01 Statki i okręty
PMJ-02 Żaglowce
PMJ-03 Okręty podwodne
PFJ-01 Figurki fantasy
PFJ-02 Popiersia
PDJ Dioramy
PKJ Kolekcje (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PWPcPJ Wszystko pozostałe co przywieziecie

Senior
PCS-01 Pojazdy cywilne ciężarowe
PCS-02 Pojazdy cywilne osobowe
PCS-03 Pojazdy Specjalne (straż, policja, pogotowie, techniczne/holowniki)
PCS-04 Motocykle
PCS-05 Pojazdy cywilne rajdowe
PCS-06 Pojazdy cywilne torowe
PPS-01 Pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe 1:72 i mniejsze
PPS-02 Pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
PPS-03 Pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-04 Pojazdy kołowe 1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-05 Artyleria samobieżna (w tym rakietowa)
PPS-06 Artyleria bez własnego napędu 1:72 i mniejsze
PPS-07 Artyleria bez własnego napędu1:35 ( w tym większe oraz 1:48 )
PPS-08 Pojazdy szynowe

PLS-01 Samoloty i śmigłowce w skali 1:144
PLS-02 Samoloty do roku 1930 skala 1:72
PLS-03 Samoloty do roku 1930 skala 1: 48 i większe.
PLS-04 Samoloty z napędem śmigłowym 1:72 i mniejsze
PLS-05 Samoloty z napędem odrzutowym 1:72 i mniejsze
PLS-06 Śmigłowce 1:72 i mniejsze
PLS-07 Śmigłowce 1:48 i większe
PLS-08 Samoloty z napędem śmigłowym 1:48
PLS-09 Samoloty z napędem odrzutowym 1:48
PLS-10 Samoloty 1:32 i większe (w tym 1:35)
PLS-11 Szybowce, samoloty sportowe i turystyczne wszystkie skale
PLS-12 Samoloty pasażerskie wszystkie skale
PLS-13 Pojazdy kosmiczne i sf

PMS-01 Statki i okręty 1:700 i mniejsze
PMS-02 Statki i okręty 1:400 i większe
PMS-03 Żaglowce
PMS-04 Okręty podwodne

PFS-01 Figurki piesze 89 mm (1:21) i mniejsze
PFS-02 Figurki piesze powyżej 89 mm (1:20)
PFS-03 Figurki konne 54 mm (1:32) i mniejsze
PFS-04 Figurki konne powyżej 54 mm (1:33)
PFS-05 Figurki fantasy
PFS-06 Popiersia

PDS-01 Dioramy lotnicze
PDS-02 Dioramy lądowe
PDS-03 Dioramy morskie

PKS-01 Kolekcje lądowe (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-02 Kolekcje lotnicze (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-03 Kolekcje morskie (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)
PKS-04 Kolekcje pojazdów cywilnych (min. 5 modeli powiązanych tematycznie)

PWPcPS Wszystko pozostałe co przywieziecie

3. Zasady uczestnictwa
Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z zagranicy.
Do Festiwalu będą przyjmowane modele wykonane samodzielnie w kategoriach kartonowych i plastikowych.
Jeden modelarz może zgłosić dowolną ilość modeli, ale wyróżniony może być tylko jeden, najlepszy model danego modelarza w klasie.

Członkowie ISMR nie mogą zgłaszać modeli do oceny festiwalowej, ale mogą swoje modele zgłosić jako modele wystawowe.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach Festiwalu nie mogą być zgłoszone do oceny. Bardzo prosimy zgłaszać je jako modele wystawowe.

4. Ocena modeli
Oceny modeli dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM.

Klasa zostanie rozegrana bez względu na ilość zgłoszonych modeli. Komisja ocenia modele zgłoszone do festiwalu na zasadzie „podoba się, nie podoba” biorąc pod uwagę:
a. Precyzję wykonania
b. Jakość malowania w tym retuszu w wypadku modeli kartonowych wykonanych w standardzie
c. Nakład włożonej pracy
d. Ogólna lekkość wykonania modelu (ogólne wrażenie, symetria) ;
Komisje sędziowskie przyznają trzy równorzędne wyróżnienia. W uzasadnionych przypadkach ilość wyróżnień może zostać zmieniona za zgodą sędziego głównego.

III. Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych

Konkurs zostanie rozegrany w następujących klasach, bez podziału na kategorie wiekowe:
MKS -1 Kartonowe Samoloty i Śmigłowce
MKP -1 Kartonowe Pojazdy
MPS-1 Plastikowe Samoloty 1:72
MPS-2 Plastikowe Samoloty 1:48 i większe
MPS-3 Plastikowe Śmigłowce wszystkie skale
MPP-1 Plastikowe Pojazdy 1:48 i mniejsze
MPP-2 Plastikowe Pojazdy 1:35 i większe

2. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter ogólny, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach z kraju i z zagranicy.
Do Konkursu będą przyjmowane modele wykonane samodzielnie w kategoriach kartonowych i plastikowych.
Jeden modelarz może zgłosić maksymalnie dwa modele.

Bazowym materiałem do wykonania modeli w klasach kartonowych jest karton i jego pochodne, a w klasach plastikowych plastik i jego pochodne. Poza materiałem podstawowym dopuszcza się wykorzystanie innych dowolnych materiałów jak np.: polistyren, metal, drewno, żywica. Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg której model został wykonany.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu nie mogą być zgłoszone do oceny.

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny do konkursu zostanie przyjętych pierwsze 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.

3. Ocena modeli
Oceny modeli dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM.

Modele ocenione zostaną na podstawie punktów przyznanych wg poniższych zasad.

Nagrodzone zostaną modele za 1, 2 i 3 miejsce wynikające z ilości punktów, bez względu na osobę wykonawcy.

Obecność zawodnika podczas oceny nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia główny i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli kartonowych.
Stopień skomplikowania modelu – do 15 pkt.
Poprawność geometrii modelu – do 20 pkt.
Spasowanie elementów – do 10 pkt.
Jakość ukształtowania powierzchni – do 10 pkt.
Retusz krawędzi:*
dobór koloru – do 5 pkt.
kompletność retuszu – do 5 pkt.
Czystość wykonania* – do 10 pkt.
Elementy nie kartonowe przewidziane przez instrukcję budowy modelu:
– jakość wykonania – do 8 pkt.
– malowanie – do 7 pkt.
Elementy dodatkowe, nieprzewidziane przez instrukcje budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji – do 10 pkt.
*W przypadku modeli malowanych w całości lub budowanych od podstaw:
Jakość powierzchni malarskich – do 10 pkt.
Ślady eksploatacji – do 10 pkt.

Dokumentacja modelu kartonowego powinna zawierać:
Instrukcję budowy (obowiązkowo w przypadku wycinaki oryginalnej)
Plany modelarskie lub samodzielnie wykreślone plany (obowiązkowo w przypadku modelu budowanego od podstaw)
Dokumentację poszczególnych etapów budowy (w miarę możliwości)
Wykaz użytych dodatkowych elementów np. części wycinane laserowo, wydruki 3D, odlewy, elementy toczone itp.
W przypadku modeli malowanych tablice barwne lub fotografie które dokumentujące malowanie modelu.
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór
Dokumentacja powinna zostać załączona w wersji papierowej.

​Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli plastikowych.

​ Jakość wykonania modelu
Stopień trudności wykonania – do 5 pkt.
Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów – do 5 pkt.

Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw – do 12 pkt. (stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.)
Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych – do 7 pkt.
Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych – do 10 pkt. (czystość oszklenia, wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.)
Silnik i zespoły napędowe – do 12 pkt.(waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.)
Wykonanie zespołu podwozia – do 8 pkt.(zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.)
Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie – do 10 pkt.(karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.)

Malowanie i kalkomanie
Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu – do 17 pkt.
Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii – do 4 pkt.

Ślady eksploatacji
Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji – do 10 pkt. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:
Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentujące malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy fototrawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.
W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron.
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.
Dokumentacja powinna zostać załączona w wersji papierowej.

IV. KATEGORIA SPECJALNA – „ROK 1916 – pierwsze bojowe użycie czołgów” – Czołgi I Wojny Światowej oraz te powstałe i używane do 1930 roku

V. Memoriał Piotra Stempowskiego
Piotr Stempowski był jednym z członków założycieli ISMR, do czasu kiedy mu zdrowie na to pozwalało piastował funkcje w zarządzie, a od maja 2015 był członkiem honorowym ISMR. Znany był z dużej staranności w budowie modeli kartonowych, za co ceniony był w środowisku modelarskim, w ostatnich latach swojego życia poświęcił się budowie dużych modeli okrętów.

W memoriale Piotra Stempowskiego startować mogą modele okrętów o długości co najmniej 100 cm („Od metra w górę”). Warunkiem udziału w Memoriale zaznaczenie odpowiedniej rubryki w karcie zgłoszeniowej. Ocenę spełnienia warunku „Od metra w górę” oraz przyznanie Memoriału dokona komisja sędziowska powołana przez organizatora 16. IKM.. W uzasadnionym przypadku komisja może podjąć decyzję o przyznaniu Memoriału dla modelu nie spełniającego warunku „Od metra w górę”.

VI. Postanowienia końcowe
Nagrody Specjalne
Organizator przewiduje następujące nagrody specjalne

GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii senior
GRAND PRIX modeli Plastikowych w kategorii junior
GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii senior
GRAND PRIX modeli Kartonowych w kategorii junior
KATEGORIA SPECJALNA – „ROK 1916 – pierwsze bojowe użycie czołgów”

Nagroda Specjalna „Za wprowadzenie Sklepowego w zachwyt” – ufundowany przez Sklep Modelarski
HOBBY z Inowrocławia www.24hobby.pl
– Promocja 5 – 10 – 15 – ufundowana przez Sklep Modelarski HOBBY z Inowrocławia www.24hobby.pl – rabat w sklepie 24hobby.pl od 1.07.2024 – 30.08.2024 – 5% każdy zawodnik; 10% każdy wyróżniony; 15% zdobywca 1 miejsca w konkursie punktowym
– „Złoty Mietek” – dla przodownika integracji

Zostaną też przyznane nagrody specjalne ufundowane przez instytucjonalnych i indywidualnych sponsorów.

2. Sędziowanie
Komisje sędziowskie zostaną powołane przez Organizatora i Sędziego Głównego.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,
Komisje sędziowskie pracują w formie jawnej. Zawodnicy podczas sędziowania mogą przebywać w pobliżu komisji sędziowskich wyłącznie w formie obserwatorów. Zawodnicy nie mogą włączać się do prac komisji sędziowskich, zabrania się im niewłaściwego zachowania w stosunku do komisji poprzez natarczywe sugestie, obraźliwe uwagi lub gesty itp. W/w postępowanie może skutkować dyskwalifikacją danego modelu lub zawodnika,

3. Zgłoszenia modeli
Warunkiem uczestnictwa w 16. IKM jest czytelne wypełnienie karty startowej.
a) zgłoszenie poprzez formularz na stronie http://www.ismr.pl w terminie od 01 maja 2024 do 20 czerwca 2024 roku (czwartek)
b) karty będą również dostępne w dniu otwarcia 16. IKM (sobota) na miejscu rozgrywania zawodów.

Zgłoszenie modelu do 16. IKM jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu ustalonego przez organizatora.
Startujący dostarczają modele na miejsce rozgrywania 16. IKM na koszt własny.
Organizator nie ubezpiecza modeli i zawodników.
Organizator nie zapewnia wyżywienia i noclegów.

Brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie Zgłoszeniowej powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,

Opłaty startowe:
Za zgłoszenie modelu nie będą pobierane opłaty startowe.

4. Ramowy harmonogram IKM
SOBOTA:
9:00 – 13:30 Przyjmowanie modeli i otwarcie 16. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego
10:00 – 17:30 Wystawa dla zwiedzających.
10:00 – 17:30 Giełda modelarska.
14:30 – 19:00 Praca Komisji Sędziowskich.
18:00 – 24:00 Spotkanie integracyjne.

NIEDZIELA:
9:00 – 13:30 Wystawa dla zwiedzających.
10:00 – 14:00 Giełda modelarska.
10:00 – 12:00 Warsztaty modelarskie dla najmłodszych
13:30 Ogłoszenie wyników
ok. 14:30 Zakończenie 16. Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego i wydawanie modeli

5. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
Organizator zastrzega sobie praw do zmiany niniejszego regulaminu.