25-26 czerwca 2022 14 Inowrocławski Konkurs Modelarski
1272 modele można było zobaczyć na 13 Inowrocławskim Konkursie Modelarskim 27-28 kwietnia 2019
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Rok 2019 ISMR otrzymał 144 wyróżnienia, 23 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
25-26 czerwca 2022 14 Inowrocławski Konkurs Modelarski
Oszczędzając pracę żony, jedz gotowe makarony !
Inowrocławskie spotkanie modelarzy… Będzie, kiedy będzie
Nie pij wódki, nie pij wina, sklej model, casu nima
Rok 2019 ISMR - otrzymał 152 wyróżnienia, 42 puchary i nagrody specjalne za swoje modele
Na tym pasku głupot się nie wypisuje !

13 Inowrocławski Konkurs Modelarski

Inowrocławski Konkurs Modelarski

Konkurs Modelarski   WYNIKI
Karty oceny kartonowych modeli lotniczych   
Karty oceny kartonowych modeli pojazdów   
Karty oceny modeli plastikowych  

 

  
Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.
Do konkursu zostanie przyjętych pierwsze 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.
Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele. 
Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, drewno, karton, żywica. 
Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.
W klasyfikacji zostaną wykazane punkty za każdy model. Pucharem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.
Zwycięzcą zostanie model, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Nagrodzone zostaną modele za 1, 2, i 3 miejsce.
Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. Której model został wykonany.
 

Klasy Modeli:

MKS -1 Kartonowe Samoloty i Śmigłowce
MKP -1 Kartonowe Pojazdy

MPS-1 Plastikowe Samoloty 1:72
MPS-2 Plastikowe Samoloty 1:48 i większe
MPS-3 Plastikowe Śmigłowce wszystkie skale

MPP-1 Plastikowe Pojazdy 1:48 i mniejsze
MPP-2 Plastikowe Pojazdy 1:35 i większe.
(klasa sponsorowana przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

 

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:

Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy fototrawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.
W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron. 
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek. 
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli plastikowych.

I. Jakość wykonania modelu
1. Stopień trudności wykonania - 
do 5 pkt.
2. Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów - 
do 5 pkt.
3. Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw - 
do 12 pkt.
(stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.)
4. Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych - 
do 7 pkt.
5. Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych - 
do 10 pkt.
(czystość oszklenia, wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.)
6. Silnik i zespoły napędowe - 
do 12 pkt.
(waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.)
7. Wykonanie zespołu podwozia - 
do 8 pkt.
(zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.)
8. Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie - 
do 10 pkt.
(karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.)

II. Malowanie i kalkomanie
9. Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu - 
do 17 pkt.
10.- Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii - 
do 4 pkt.

III. Ślady eksploatacji
11. Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji - 
do 10 pkt.

( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

 


 Zasady przyznawania punktów podczas oceny modeli kartonowych.

1. Stopień skomplikowania modelu - do 15 pkt.
2, Poprawność geometrii modelu - do 20 pkt.
3. Spasowanie elementów - do 10 pkt.
4. Jakość ukształtowania powierzchni - do 10 pkt.
5. Retusz krawędzi:*
- dobór koloru - do 5 pkt.
- kompletność retuszu - do 5 pkt.
6. Czystość wykonania* - do 10 pkt.
7. Elementy niekartonowe przewidziane przez instrukcję budowy modelu:
- jakość wykonania - do 8 pkt.
- malowanie - do 7 pkt.
8. Elementy dodatkowe, nieprzewidziane przez instrukcje budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji - do 10 pkt.

*W przypadku modeli malowanych w całości lub budowanych od podstaw:
5. Jakość powierzchni malarskich - do 10 pkt.
6. Ślady eksploatacji - do 10 pkt.

dodano: 2019-01-05
« powrót
Hobby2000

Cobi

GPM

Dream

WAK

Mirage

IBG

Cembrit

Master

Bilmodel

Filar

Wydawnictwo Wektor

ARMA-HOBBY

Muzeum Lotnictwa Kraków

JSC

STRATUS

PRINT Menagment

GWS

MPK