Przejdź do...

 

 
 

ISMR

Informator

Kartonowe

Plastikowe

Konkurs

 

Dojazd

Zakwaterowanie

Giełda

Nagrody

Komunikat Końcowy

 
Festiwal Modeli Kartonowych

 

Nie ma podziału na standard i waloryzowane.
Do modeli nie jest wymagana dokumentacja.
Jeden modelarz może zgłosić dowolną ilość modeli, ale wyróżniony może być tylko jeden najlepszy model jednego modelarza w klasie.
Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli, trzech modelarzy.

Komisje sędziowskie przyznają trzy równorzędne wyróżnienia. W przypadku innej ilości modeli zasługujących na wyróżnienie, ta ilość może być za zgodą sędziego głównego zmieniona.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
Organizator dopuszcza możliwość łączenia lub podzielenia klas jeśli ilość zgłoszonych modeli na to pozwoli.

 

KLASY Modeli

 

ST1 Samoloty tłokowe jednosilnikowe
ST2 Samoloty tłokowe wielosilnikowe
SO Samoloty odrzutowe
SZ Szybowce
SM Śmigłowce
   
PG Pojazdy gąsienicowe
PKC Pojazdy kołowe cywilne (tu ratownicze, budowlane itp)
PKW Pojazdy kołowe wojskowe
PS Pojazdy szynowe
   
ON Okręty nawodne (cywilne pływadła też)
OP Okręty podwodne
OZ Żaglowce
   
B Budowle
   
R Rakiety
   
F Figurki, pojazdy fantasy, broń klasa łączona

 

ZASADY OCENY


Modele zostaną ocenione na zasadzie "podoba nie podoba".

Członkowie ISMR nie mogą zgłaszać modeli do oceny festiwalowej, ale mogą swoje modele zgłosić jako modele wystawowe.
Modele nagrodzone w poprzednich edycjach konkursów w Inowrocławiu nie mogą być zgłoszone do oceny. Mogą być zgłoszone jako model wystawowy.